Dekoder + Abonim

zgjidhja juaj!

Nuk keni pajisje të mjaftueshme? Largoni këtë brengë përgjithmonë me dekoderin më kualitativ në treg, duke mundësuar ta shëndërroni TV-n tuaj në Smart TV, me telekomandën më të mirë, i dizajnuar në mënyrën perfekte dhe për të mos zënë vend, instalimi më i lehtë vetëm me 2 kabllo. Dekoderi vjen i pregaditur, e juaja është ta vendosni në rrymë.