Si të abonohem?

Për t’u abonuar tek kompania jonë është shumë e lehtë duke përdorur mënyrën më të sigurtë të pagesave online me Visa / Mastercard.

Hapi 1:

Së pari duhet hyrë në faqen Pako Shqiponja.

Hapi 2:

Zgjedh abonimin e dëshiruar, dhe përmbushi të dhënat personale.

Për t’u bërë klient i kompanisë sonë, klienti duhet ti pranojë kushtet, rregullat dhe termet e kompanisë, duke klikuar në shenjën në foton e tretë

Hapi 3:

Shëno numrat e kartelës së bankës, kalo reCaptcha, dhe kliko butonin “PAGUAJ

Pasi ti përmbushni të gjitha këto hapa, do të redirektoheni tek validimi, faqe tek e cila tregon të gjitha të dhënat e pagesës dhe statusin e saj, poashtu do të merrni një email nga Shqiponja TV e cila tregon se pagesa është kryer me sukses!

Pas kësaj pagese të suksesshme duhet të kontaktohet kompania për aktivizimin e shërbimeve ose kompania do të i’u kontaktoj për aktivizimin e shërbimeve.